(N)Mayas Pride M- kull-(N)Mayas Pride litter M


IC (N)Mayas Pride Kenza og SC S*Aucuparia's Astrakan Gyllenkrok, mai 2014.
IC (N)Mayas Pride Kenza and SC S*Aucuparia's Astrakan Gyllenkrok, photo taken mai 2014.


Det aller første photo av M- kullet. Røntgen av Kenza, 59 dager drektig
The very first photo of litter M. X- Ray of Kenza, 59 days pregnant.


M- kullet noen timer gamle.
Litter M, just some hours old.


Familieidyll. Kenza og hennse små litt over 1 uke gamle.
Family gathering. Kenza and her babies little over 1 week old.


Jentene, nesten 2 uker gamle.
The girls, nearly 2 weeks old.


Kenzas små, nesten 2 uker gamle.
Kenza's babies nearly 2 weeks old.


Kenzas små, nesten 2 uker gamle.
Kenza's babies nearly 2 weeks old.


Kenzas små, nesten 2 uker gamle.
Kenza's babies nearly 2 weeks old.


Kenzas små, nesten 2 uker gamle.
Kenza's babies nearly 2 weeks old.


Kenzas små, nesten 2 uker gamle.
Kenza's babies nearly 2 weeks old.


Kenzas små, nesten 2 uker gamle.
Kenza's babies nearly 2 weeks old.


Maylie, 2 1/2 uke.
Maylie, 2 1/2 week old.


Maori, 2 1/2 uke.
Maori, 2 1/2 week old.


M-kullet 2 1/2 uke.
Litter M, 2 1/2 week old.


Marco Polo, 2 1/2 uke.
Marco Polo, 2 1/2 week old.


Milos og Marco Polo, 2 1/2 uke.
Milos and Marco Polo, 2 1/2 week old.


(053)Jentene, 2 1/2 uke.
The girls, 2 1/2 week old.


Kenzas små, 4 uker.
Kenza's babies, 4 weeks old.


Maylie, 4 uker.
Maylie, 4 weeks old.


Maylie og Milos, 4 uker.
Maylie and Milos, 4 weeks old.


Maori, 4 uker.
Maori, 4 weeks old.


Marco Polo, 4 uker.
Marco Polo, 4 weeks old.


Milos, 4 uker.
Milos, 4 weeks old.


Marco Polo, 4 uker.
Marco Polo, 4 weeks old.


Maori, 4 uker.
Maori, 4 weeks old.


Maylie, 4 uker.
Maylie, 4 weeks old.


Kenzas små, 4 uker.
Kenza's babies, 4 weeks old.


Kenzas små, 4 uker.
Kenza's babies, 4 weeks old.


Kenzas små, Marco Polo 4 uker.
Kenza's babies, Marco Polo 4 weeks old.


Kenzas små, Marco Polo 4 uker.
Kenza's babies, Marco Polo 4 weeks old.


Milos, 4 uker.
Milos, 4 weeks old.


Maori, 4 uker.
Maori, 4 weeks old.


Maori, 4 uker.
Maori, 4 weeks old.


Kenzas små, 4 uker.
Kenza's babies, 4 weeks old.


Milos og mamma Kenza, 4 uker.
Milos and mother Kenza, 4 weeks old.


Maylie, 4 uker.
Maylie, 4 weeks old.


Milos, 4 uker.
Milos, 4 weeks old.


Marco Polo, 4 uker.
Marco Polo, 4 weeks old.


Kenzas små, 4 uker.
Kenza's babies, 4 weeks old.


Kenzas små, 4 uker.
Kenza's babies, 4 weeks old.


Kenzas små, 4 uker.
Kenza's babies, 4 weeks old.


Kenzas små, 4 1/2 uke.
Kenza's babies, 4 1/2 weeks old.


Maori og Marco, 6 uker.
Maori and Marco Polo, 6 weeks old.


Maylie, 6 uker.
Maylie, 6 weeks old.


Maori, 6 uker.
Maori, 6 weeks old.


Milos, 6 uker.
Milos, 6 weeks old.


Marco Polo, 6 uker.
Marco Polo, 6 weeks old.


Marco Polo, 6 uker.
Marco Polo, 6 weeks old.


Maylie, 6 uker.
Maylie, 6 weeks old.


Maylie, 6 uker.
Maylie, 6 weeks old.


Maylie og Milos, 6 uker.
Maylie and Milos, 6 weeks old.


Maori, 6 uker.
Maori, 6 weeks old.


Marco Polo, Maylie og Maori, 6 uker.
Marco Polo, Maylie and Maori, 6 weeks old.


M- kullet, 6 uker.
Litter M, 6 weeks old.


Marco Polo, Maori og Maylie, 6 uker.
Marco Polo, Maori and Maylie, 6 weeks old.


M- kullet, 6 uker.
Litter M, 6 weeks old.


Milos, 6 uker.
Milos, 6 weeks old.


Maori, 6 uker.
Maori, 6 weeks old.


Maylie, 6 uker.
Maylie, 6 weeks old.


Marco Polo, 6 uker.
Marco Polo, 6 weeks old.


Maori og Maylie, 6 uker.
Maori and Maylie, 6 weeks old.


Milos, 6 uker.
Milos, 6 weeks old.


Milos, 6 uker.
Milos, 6 weeks old.


M- kullet, 6 uker.
Litter M, 6 weeks old.


Kenzas små, 8 uker gamle.
Litter M, 8 weeks old.


Kenzas små, 8 uker. Maylie og mamma Kenza.
Litter M, 8 weeks old. Maylie and mother Kenza.


Kenzas små, 8 uker gamle.
Litter M, 8 weeks old.


Kenzas små, 8 uker. Maori
Litter M, 8 weeks old. Maori


Kenzas små, 8 uker. Maori
Litter M, 8 weeks old. Maori


Kenzas små, 8 uker. Marco Polo
Litter M, 8 weeks old. Marco Polo


Kenzas små, 8 uker. Marco Polo
Litter M, 8 weeks old. Marco Polo


Kenzas små, 8 uker. Maylie
Litter M, 8 weeks old. Maylie


Kenzas små, 8 uker. Maylie
Litter M, 8 weeks old. Maylie


Kenzas sm†, 8 uker. Milos
Litter M, 8 weeks old. Milos


Kenzas sm†, 8 uker. Milos
Litter M, 8 weeks old. Milos


Kenzas sm†, 8 uker. Milos
Litter M, 8 weeks old. Milos


Maori, 10 uker gammel.
Maori, 10 weeks old.


Maori, 10 uker gammel.
Maori, 10 weeks old.


Maori, 10 uker gammel.
Maori, 10 weeks old.


Marco Polo, 10 uker gammel.
Marco Polo, 10 weeks old.


Marco Polo, 10 uker gammel.
Marco Polo, 10 weeks old.


Marco Polo, 10 uker gammel.
Marco Polo, 10 weeks old.


Maylie, 10 uker gammel.
Maylie, 10 weeks old.


Maylie, 10 uker gammel.
Maylie, 10 weeks old.


Maylie, 10 uker gammel.
Maylie, 10 weeks old.


Milos, 10 uker gammel.
Milos, 10 weeks old.


Milos, 10 uker gammel.
Milos, 10 weeks old.


Milos, 10 uker gammel.
Milos, 10 weeks old.


M-kullet, mormor Hannah og mamma Kenza, 12 uker.
Litter M, grandmother Hannah and mother Kenza, 12 weeks old.


M-kuller, mormor Hannah og mamma Kenza, 12 uker.
Litter M, grandmother Hannah and mother Kenza, 12 weeks old.


Maori og Milos, 12 uker gamle.
Maori and Milos, 12 weeks old.


Milos og Marco Polo, 12 uker gamle.
Milos and Marco Polo, 12 weeks old.


Marco Polo og Maylie, 12 uker gamle.
Marco Polo and Maylie, 12 weeks old.


Marco Polo og Maylie, 12 uker gamle.
Marco Polo and Maylie, 12 weeks old.


Marco Polo og Maylie, 12 uker gamle.
Marco Polo and Maylie, 12 weeks old.


Maylie, 12 uker.
Maylie, 12 weeks old.


Maylie, 12 uker.
Maylie, 12 weeks old.


Maylie, 12 uker.
Maylie, 12 weeks old.


Maori, 12 uker.
Maori, 12 weeks old.


Maori, 12 uker.
Maori, 12 weeks old.


Maori, 12 uker.
Maori, 12 weeks old.


Maori, 12 uker.
Maori, 12 weeks old.

Maori, 12 uker.
Maori, 12 weeks old.


Milos, 12 uker.
Milos, 12 weeks old.


Milos, 12 uker.
Milos, 12 weeks old.


Milos, 12 uker.
Milos, 12 weeks old.


Milos, 12 uker.
Milos, 12 weeks old.


Milos, 12 uker.
Milos, 12 weeks old.


Marco Polo, 12 uker.
Marco Polo, 12 weeks old.


Marco Polo, 12 uker.
Marco Polo, 12 weeks old.


Marco Polo, 12 uker.
Marco Polo, 12 weeks old.


Marco Polo, 12 uker.
Marco Polo, 12 weeks old.


Marco Polo, 12 uker.
Marco Polo, 12 weeks old.


Marco Polo, 12 uker.
Marco Polo, 12 weeks old.


Marco Polo, 12 uker.
Marco Polo, 12 weeks old.


Marco Polo, 12 uker.
Marco Polo, 12 weeks old.