(N)Mayas Pride N- kull-(N)Mayas Pride litter N


Noah og Nefer, 14 uker.
Noah and Nefer, 14 weeks old.


Nefer, Noah og Nemo, 14 uker.
Nefer, Noah and Nemo, 14 weeks old.


Noah og Nemo, nesten 15 uker.
Noah and Nemo, almost 15 weeks old.


Noah, nesten 15 uker.
Noah, almost 15 weeks old.


Noah, nesten 15 uker.
Noah, almost 15 weeks old.


Nemo, nesten 15 uker.
Nemo, almost 15 weeks old.


Nemo, nesten 15 uker.
Nemo, almost 15 weeks old.


N-kullet 12 uker.
Litter N, 12 weeks old.


Nefer, 12 uker.
Nefer, 12 weeks old.


Nefer, 12 uker.
Nefer, 12 weeks old.


Nefer, 12 uker.
Nefer, 12 weeks old.


Nemo, 12 uker.
Nemo, 12 weeks old.


Nemo, 12 uker.
Nemo, 12 weeks old.


Nemo, 12 uker.
Nemo, 12 weeks old.


Noah, 12 uker.
Noah, 12 weeks old.


Noah, 12 uker.
Noah, 12 weeks old.


Noah, 12 uker.
Noah, 12 weeks old.


N- kullet 10 uker.
Litter N, 10 weeks old.


N- kullet 10 uker.
Litter N, 10 weeks old.


N- kullet 10 uker.
Litter N, 10 weeks old.


Nefer, 10 uker.
Nefer, 10 weeks old.


Nefer, 10 uker.
Nefer, 10 weeks old.


Nefer, 10 uker.
Nefer, 10 weeks old.


Nemo, 10 uker.
Nemo, 10 weeks old.


Nemo, 10 uker.
Nemo, 10 weeks old.


Nemo, 10 uker.
Nemo, 10 weeks old.


Noah, 10 uker.
Noah, 10 weeks old.


Noah, 10 uker.
Noah, 10 weeks old.


Noah, 10 uker.
Noah, 10 weeks old.


N-kull, 8 uker.
Litter N 8 weeks old.


Noah og Nemo, 8 uker.
Noah and Nemo, 8 weeks old.


Nemo, 8 uker.
Nemo, 8 weeks old.


Nemo, 8 uker.
Nemo, 8 weeks old.


Nemo, 8 uker.
Nemo, 8 weeks old.


Nemo, 8 uker.
Nemo, 8 weeks old.


Nefer, 8 uker.
Nefer, 8 weeks old.


Nefer, 8 uker.
Nefer, 8 weeks old.


Nefer, 8 uker.
Nefer, 8 weeks old.


Nefer, 8 uker.
Nefer, 8 weeks old.


Noah, 8 uker.
Noah, 8 weeks old.


Noah, 8 uker.
Noah, 8 weeks old.


Noah, 8 uker.
Noah, 8 weeks old.


Noah, 8 uker.
Noah, 8 weeks old.


Kullet, 6 uker.
The litter is 6 weeks old.


Kullet, 6 uker.
The litter is 6 weeks old.


Nemo og Nefer, 6 uker.
Nemo and Nefer, 6 weeks old.


Noah og Nefer, 6 uker.
Noah and Nefer, 6 weeks old.


Nefer, 6 uker.
Nefer, 6 weeks old.


Nefer, 6 uker.
Nefer, 6 weeks old.


Nefer, 6 uker.
Nefer, 6 weeks old.


Noah, 6 uker.
Noah, 6 weeks old.


Noah, 6 uker.
Noah, 6 weeks old.


Noah, 6 uker.
Noah, 6 weeks old.


Noah og Nemo, 6 uker.
Noah and Nemo, 6 weeks old.


Noah og Nemo, 6 uker.
Noah and Nemo, 6 weeks old.


Nemo, 6 uker.
Nemo, 6 weeks old.


Nemo, 6 uker.
Nemo, 6 weeks old.


Nemo, 6 uker.
Nemo, 6 weeks old.


Mamma Iris, Nefer og Noah, 4 uker.
Mother Iris, Nefer and Noah. 4 weeks old.


Mamma Iris og Nefer, 4 uker.
Mother Iris and Nefer. 4 weeks old.


Nefer, 4 uker.
Nefer, 4 weeks old.


Nefer, 4 uker.
Nefer, 4 weeks old.


Nefer, 4 uker.
Nefer, 4 weeks old.


Mamma Iris og Nemo, 4 uker.
Mother Iris and Nemo. 4 weeks old.


Mamma Iris og Nemo, 4 uker.
Mother Iris and Nemo. 4 weeks old.


Nemo, 4 uker.
Nemo, 4 weeks old.


Nemo, 4 uker.
Nemo, 4 weeks old.


Nemo, 4 uker.
Nemo, 4 weeks old.


Noah og mamma Iris, 4 uker.
Mother Iris and Noah. 4 weeks old.


Noah og matmor, 4 uker.
Noah and me. 4 weeks old.


Noah og matmor, 4 uker.
Noah and me. 4 weeks old.


Noah, 4 uker.
Noah, 4 weeks old.


Noah, 4 uker.
Noah, 4 weeks old.


N-kullet,2 uker.
Litter N, 2 weeks.


Mamma Iris og Noah, 2 uker.
Mamma Iris and Noah, 2 weeks.


N-kullet 2 uker.
Litter N, 2 weeks.


N-kullet 2 uker.
Litter N, 2 weeks.


Nemo, Nefer og Noah, 2 uker.
Nemo, Nefer and Noah, 2 weeks.


Noah, 2 uker.
Noah, 2 weeks.


Noah, 2 uker.
Noah, 2 weeks.


Noah, 2 uker.
Noah, 2 weeks.


Noah, 2 uker.
Noah, 2 weeks.


Nemo, 2 uker.
Nemo, 2 weeks.


Nemo, 2 uker.
Nemo, 2 weeks.


Nemo, 2 uker.
Nemo, 2 weeks.


Nemo, 2 uker.
Nemo, 2 weeks.


Nefer, 2 uker.
Nefer, 2 weeks.


Nefer, 2 uker.
Nefer, 2 weeks.


Nefer, 2 uker.
Nefer, 2 weeks.


Nefer, 2 uker.
Nefer, 2 weeks.


N-kullet 1 uke.
Litter N, 1 week.


N-kullet 1 uke.
Litter N, 1 week.


Første bildene av N-kullet noen timer gamle.
First photos of litter N, some hours old.


N-kullet noen timer gamle nr. 1 Sorrel, nr. 2 Fawn og nr. 3 øverst Sorrel.
Litter N some hours old. No. 1 Sorrel, no. 2 Fawn and on top no. 3 Sorrel.