(N)Mayas Pride O-kull
(N)Mayas Pride Litter O



Omega, Oda, Oscar og-and Osiris 12 uker-weeks.


Osaka og-and Oxana.
12 uker-weeks.


Osaka og-and Oxana.
12 uker-weeks.


Oxana og-and Osaka.
13 uker-weeks.


Oxana og-and Osaka.
13 uker-weeks.


Oscar og-and Osiris.
12 uker-weeks.


Oscar, 13 uker.
Oscar 13 weeks.


Omega, 12 uker.
Omega 12 weeks.


Omega, 12 uker.
Omega 12 weeks.


Oona, 12 uker.
Oona 12 weeks.


Oona, 12 uker.
Oona 12 weeks.


Oda, 12 uker.
Oda 12 weeks.


Oda, 12 uker.
Oda 12 weeks.


Osiris, 12 uker.
Osiris 12 weeks.


Osiris, 12 uker.
Osiris 12 weeks.


O- kull, 10 uker.
Litter O, 10 weeks old.


O- kull, 10 uker.
Litter O, 10 weeks old.


O- kull, 10 uker.
Litter O, 10 weeks old.


Oscar og Osaka, 10 uker.
Oscar and Osaka, 10 weeks old.


Oona, 10 uker.
Oona, 10 weeks old.


Oona, 10 uker.
Oona, 10 weeks old.


Oona, 10 uker.
Oona, 10 weeks old.


Osaka, 10 uker.
Osaka, 10 weeks old.


Osaka, 10 uker.
Osaka, 10 weeks old.


Osaka, 10 uker.
Osaka, 10 weeks old.


Omega, 10 uker.
Omega, 10 weeks old.


Omega, 10 uker.
Omega, 10 weeks old.


Omega, 10 uker.
Omega, 10 weeks old.


Omega, 10 uker.
Omega, 10 weeks old.


Oxana, 10 uker.
Oxana, 10 weeks old.


Oxana, 10 uker.
Oxana, 10 weeks old.


Oda, 10 uker.
Oda, 10 weeks old.


Oda, 10 uker.
Oda, 10 weeks old.


Oda, 10 uker.
Oda, 10 weeks old.


Oscar, 10 uker.
Oscar, 10 weeks old.


Oscar, 10 uker.
Oscar, 10 weeks old.


Oscar, 10 uker.
Oscar, 10 weeks old.


Oscar, 10 uker.
Oscar, 10 weeks old.


Oscar, 10 uker.
Oscar, 10 weeks old.


Osiris/Oliver, 10 uker.
Osiris/Oliver, 10 weeks old.


Osiris/Oliver, 10 uker.
Osiris/Oliver, 10 weeks old.


Osiris/Oliver, 10 uker.
Osiris/Oliver, 10 weeks old.


Osiris/Oliver, 10 uker.
Osiris/Oliver, 10 weeks old.


O-kull, 8 uker.
Litter O, 8 weeks old.


O-kull, 8 uker.
Litter O, 8 weeks old.


O-kull, 8 uker.
Litter o, 8 weeks old.


O-kull, 8 uker.
Litter O, 8 weeks old.


O-kull, 8 uker.
Litter O, 8 weeks old.


O-kull, 8 uker.
Litter O, 8 weeks old.


Osiris/Oliver, 8 uker.
Osiris/Oliver, 8 weeks old.


O-kull, 8 uker.
Litter O, 8 weeks old.


O-kull, 8 uker.
Litter O, 8 weeks old.


Omega, 8 uker.
Omega, 8 weeks old.


X, 8 uker.
X, 8 weeks old.


Oscar, 8 uker.
Oscar, 8 weeks old.


Osiris/Oliver, 8 uker.
Osiris/Oliver, 8 weeks old.


X, 8 uker.
X, 8 weeks old.


Oona, 8 uker.
Oona, 8 weeks old.


Oona, 8 uker.
Oona, 8 weeks old.


Osiris/Oliver, 8 uker.
Osiris/Oliver, 8 weeks old.


Oona, 8 uker.
Oona, 8 weeks old.


Oscar, 8 uker.
Oscar, 8 weeks old.


Osiris/Oliver og Osaka, 8 uker.
Osiris/Oliver and Osaka, 8 weeks old.


Osiris/Oliver, Oona, Omega and mama Maylie, 6 uker
Osiris/Oliver, Oona, Omega and mama Maylie, 6 weeks old.


(Maylies unger 6 uker
Maylie's babies, 6 weeks old.


Osiris/Oliver, Oxana og Oda, 6 uker.
Osiris/Oliver, Oxana and Oda. 6 weeks old.


Oxana, 6 uker.
Oxana, 6 weeks old.


Omega, 6 uker.
Omega, 6 weeks old.


Oscar, 6 uker.
Oscar, 6 weeks old.


Oda, 6 uker.
Oda, 6 weeks old.


Osiris/Oliver, 6 uker.
Osiris/Oliver, 6 weeks old.


Osaka, 6 uker.
Osaka, 6 weeks old.


Oona, 6 uker.
Oona, 6 weeks old.


Maylies unger 6 uker.
Maylie's babies, 6 weeks old.


Maylies unger 6 uker.
Maylie's babies, 6 weeks old.


Oscar, Osiris/Oliver, 4 uker.
Oscar and Osiris/Oliver, 4 weeks old.


Osiris/Oliver, 4 uker.
Osiris/Oliver, 4 weeks old.


Oscar, 4 uker.
Oscar, 4 weeks old.


Oona og Osaka, 4 uker.
Oona and Osaka, 4 weeks old.


Osaka, 4 uker.
Osaka, 4 weeks old.


Oona, 4 uker.
Oona, 4 weeks old.


Omega, Oxana og Oda. 4 uker.
Omega, Oxana and Oda. 4 weeks old.


Oxana, 4 uker.
Oxana, 4 weeks old.


Oda, 4 uker.
Oda, 4 weeks old.


Omega, 4 uker.
Omega, 4 weeks old.


Maylies unger 4 uker.
Maylie's babies, 4 weeks old.


Maylies unger 4 uker.
Maylie's babies, 4 weeks old.


Maylies unger 4 uker.
Maylie's babies, 4 weeks old.


Maylies unger 4 uker.
Maylie's babies, 4 weeks old.


Maylies unger 4 uker.
Maylie's babies, 4 weeks old.


Maylie's kull 2 uker gamle.
Maylie's litter 2 weeks old.


Maylie's kull 2 uker gamle.
Maylie's litter 2 weeks old.


Maylie's kull 2 uker gamle.
Maylie's litter 2 weeks old.


Maylie's kull 2 uker gamle.
Maylie's litter 2 weeks old.


Maylie's kull 9 dager.
Maylie's litter 9 day old.


Maylie's kull 9 dager.
Maylie's litter 9 days old.


Maylie's kull 9 dager.
Maylie's litter 9 days old.


Maylie's unger 1 uke gamle.
Maylie's babies 1 week old.


Maylie's unger 1 uke gamle.
Maylie's babies 1 week old.


Maylie's unger 3 dager gamle.
Maylie's babies 3 days old.


Maylie's unger 3 dager gamle.
Maylie's babies 3 days old.


Maylie's unger 3 dager gamle.
Maylie's babies 3 days old.


Maylie's kull født 04.08.2016.Godt innstallert i fødekassen.
Maylie's litter born 04.08.2016. Safe in the "box".


Maylie's kull født 04.08.2016. Endelig er den store familien hjemme.
Maylie's litter born 04.08. 2016. Finally the big famili are at home.


Maylie's kull født på veterinærklinikken Evidensia Oslo 04.08.2016. Takk til veterinær Tamara som assisterte Maylie under fødsel.
Maylie's litter born at the veterinery Clinic Evidensia Oslo 04.08.2016. Thank you veterinery Tamara for your assisance during Maylie's delivery.