(N)Mayas Pride P-kull
(N)Mayas Pride Litter PP-kull 12 uker og mamma Iris har det fremdeles fint sammen.
Litter P 12 weeks old. Mama Iris and the boys, still enjoys each other.


Maylie, Pepzie, Pepper og Pixel 12 uker (ny leke).
Maylie, Pepzie, Pepper and Pixel (12 weeks old), playing with a new toy.


Pixel, Pepzie og Pepper 12 uker.
Pixel, Pepzie and Pepper, 12 weeks old.


Pepper (12 uker) og lille Oona-
Pepper (12 weeks old) and little Oona.


Pepper 12 uker.
Pepper 12 weeks old.


Pepper 12 uker.
Pepper 12 weeks old.


Pepper 12 uker (og onkel Emil).
Pepper (12 weeks old) and uncle Emil.


Pepper og Pixel 12 uker.
Pepper og Pixel 12 weeks old.


Pixel og Pepper 12 uker.
Pixel and Pepper 12 weeks old.


Pixel 12 uker.
Pixel 12 weeks old.


Pixel 12 uker.
Pixel 12 weeks old.


Pepzie 12 uker.
Pepzie 12 weeks old.


Pepzie 12 uker (og onkel Emil).
Pepzie (12 weeks old) and uncle Emil.


Pepzie 12 uker (og onkel Emil).
Pepzie (12 weeks old. and uncle Emil.


Pepzie og Pax 12 uker.
Pepzie and Pax 12 weeks old.


Pax 12 uker.
Pax 12 weeks old.


Pax 12 uker.
Pax 12 weeks old.


Pax 12 uker.
Pax 12 weeks old.


Pax 12 uker.
Pax 12 weeks old.


Pax 12 uker.
Pax 12 weeks old.


Pax 12 uker.
Pax 12 weeks old.


Pax 12 uker.
Pax 12 weeks old.


P-kull "ryddet/laget katastrofe" på rommet sitt, 10 uker.
Litter P has done some "hous work/catastrophy" in their room, 10 weeks old.


Pixel, Pepper og Pax 10 uke.r
Pixel, Pepper and Pax, 10 weeks old.


Pepper 10 uker.
Pepper 10 weeks old.


Pepper 10 uker.
Pepper 10 weeks old.


Pepper 10 uker.
Pepper 10 weeks old.


Pixel 10 uker.
Pixel 10 weeks old.


Pixel 10 uker.
Pixel 10 weeks old.


Pixel 10 uker.
Pixel 10 weeks old.


Pixel 10 uker.
Pixel 10 weeks old.


Pax og Pixel 10 uker.
Pax and Pixel, 10 weeks old.


Pax 10 uker.
Pax 10 weeks old.


Pax 10 uker.
Pax 10 weeks old.


Pax 10 uker.
Pax 10 weeks old.


Pax 10 uker.
Pax 10 weeks old.


Pax 10 uker.
Pax 10 weeks old.


Pax 10 uker.
Pax 10 weeks old.


Pax og Pepzie 10 uker.
Pax and Pepzie, 10 weeks old.


Pepzie 10 uker.
Pepzie 10 weeks old.


Pepzie 10 uker.
Pepzie 10 weeks old.


Pepzie og onkel Emil 10 uker.
Pepzie and uncle Emil, 10 weeks old.


P-kullet 8 uker.
Litter P, 8 weeks old.


P-kullet 8 uker.
Litter P, 8 weeks old.


Pax, Pepper og Pepzie 8 uker.
Pax, Pepper and Pepzie, 8 weeks old.


Pax og Pepper 8 uker.
Pax and Pepper, 8 weeks old.


Pepper 8 uker.
Pepper 8 weeks old.


Pepper 8 uker.
Pepper 8 weeks old.


Pepzie 8 uker.
Pepzie 8 weeks old.


Pepzie 8 uker.
Pepzie 8 weeks old.


Pixel 8 uker.
Pixel 8 weeks old.


P-kullet 6 uker.
Litter P 6 weeks old.


Pax, Pepzie og Pixel 6 uker.
Pax, Pepzie and Pixel, 6 weeks old.


Pepzie og mamma 6 uker.
Pepzie and mama Iris, 6 weeks old.


Pepzie, 6 uker.
Pepzie 6 weeks old.


Pepzie 6 uker.
Pepzie 6 weeks old.


Pepzie 6 uker.
Pepzie 6 weeks old.


Pepper 6 uker.
Pepper 6 weeks old.


Pepper 6 uker.
Pepper 6 weeks old.


Pepper 6 uker.
Pepper 6 weeks old.


Pepper 6 uker.
Pepper 6 weeks old.


Pixel og mamma 6 uker.
Pixel and mama Iris, 6 weeks old.


Pixel og mamma 6 uker.
Pixel and mama Iris, 6 weeks old.


Pixel 6 uker.
Pixel 6 weeks old.


Pixel 6 uker.
Pixel 6 weeks old.


Pixel 6 uker.
Pixel 6 weeks old.


Pixel 6 uker.
Pixel 6 weeks old.


Pax 6 uker.
Pax 6 weeks old.


Pax 6 uker.
Pax 6 weeks old.


Pax 6 uker.
Pax 6 weeks old.


Pax 6 uker.
Pax 6 weeks old.


Pixel og Pax 6 uker.
Pixel and Pax, 6 weeks old.


Pepper og Pax 6 uker.
Pepper and Pax, 6 weeks old.


Pepper og Pax 6 uker.
Pepper and Pax, 6 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 4 uker.
Litter P, 4 weeks old.


P-kullet 3 uker (gutt?).
Litter P, 3 weeks old (boy?).


P-kullet 3 uker (gutt?).
Litter P, 3 weeks old (boy?).


P-kullet 3 uker (jente?).
Litter P, 3 weeks old (girl?).


P-kullet 3 uker (jente?).
Litter P, 3 weeks old (girl?).


P-kullet 3 uker.
Litter P, 3 weeks old.


P-kullet 3 uker.
Litter P, 3 weeks old.


P-kullet 3 uker.
Litter P, 3 weeks old.


P-kullet 3 uker.
Litter P, 3 weeks old.


P-kullet 3 uker.
Litter P, 3 weeks old.


P-kullet 2 uker.
Litter P, 2 weeks old.


P-kullet 2 uker.
Litter P, 2 weeks old.


P-kullet 2 uker.
Litter P, 2 weeks old.


P-kullet 2 uker.
Litter P, 2 weeks old.


P-kullet 1 uke.
Litter P, 1 week old.


P-kullet 1 uke.
Litter P, 1 week old.


P-kullet født 12.05.2017.
Litter P born 12.05.2017.


Mamma Iris, 57 dager drektig og vi har tatt røntgen.
Mama Iris 57 days pregnant and been to X-ray.


Mamma SC (N)Mayas Pride Iris.
Mother SC (N)Mayas Pride Iris.


Far GIC DK*Mandela af Khartoum.
Father GIC DK*Mandela af Khartoum.