Nyheter || Om Oss || Våre katter || Kattunger || Om Abyssiner || Galleri || Kjøpsinformasjon || Lenker || English


Her finner du generell kjøps informasjon om (N) Mayas Pride kattunger. For generell informasjon om rasen Abyssiner: se siden om Abyssiner.
På siden Kattunger eller under Nyheter vil dere kunne se om vi har kattunger til salgs, når neste kull blir født eller våre videre planer.
Vi selger ikke kattunger til folk som skal ha de som utekatter! Les dette som står under linken Kjøpsinformasjon





Se gjerne vedlagte link: https://www.youtube.com/watch?v=7jZ9CGARwEs. Men det er ikke alt som sies i den videoen jeg er enig i.

Abyssinere som blir solgt fra oss og som skal inngå i et avlsprogram,
Kan brukes innen Somali oppdrett. MEN, skal IKKE brukes på Varianter!

Kan jeg bli den stolte eier av en (N)Mayas Pride Abyssiner?
Svarer du ja på følgende spørsmål, har du den rette holdningen til å bli eier av en flott Abyssiner katt fra (N)Mayas Pride.

1. Har du tenkt grundig gjennom det ansvaret det er å anskaffe seg en event. innekatt? (N)Mayas Pride selger IKKE kattunger som skal få være frittgående!
2. Har du tenkt på at katten du skaffer deg kanskje lever til den er 15 år +/-? Det er mange års ansvar!
3. Har du tenkt over hva du skal gjøre når du reiser på ferie? Vi kan ikke være feriehjem (normalt). Katten bør da passes i sitt hjemmemiljø av noen den kjenner godt.
4. Er du sikker på at ingen som skal dele hjem med katten lider av allergi eller astma?
5. Vil du gi katten den oppmerksomhet og omsorg den trenger så lenge den lever?
6. Vil du sørge for at katten blir undersøkt og vaksinert regelmessig av veterinær?
7. Vil du sørge for at katten får den ernæring den trenger for å beholde en god helse livet ut?
8. Vil du passe på at dersom katten skal ha mulighet til å være ute, at det er i trygge omgivelser uten for mye trafikk. Ved eventuelt enten å la den gå i luftegård eller sele med lang line?
9. Dersom du en gang i fremtiden må omplassere katten vil du da sørge for at dens nye eier vil følge opp de same punkter som du har fulgt og at vi som oppdretter også blir informert om at katten må omplasseres og hvor den kommer til å bo?

Ved "Tinging":
Når man har bestemt seg for at man ønsker en kattunge fra oss skal det skrives en "Tingingsavtale" og betales et depositum. Vi tar et depositum på kr. 2.000. Dette da vi må holde av kattungen, og andre interesserte vil da ikke være aktuelle for den kattungen. Sikkerhet for både kjøper og oss.

Depositumet blir ikke refundert, så sant det ikke er av helsemessige årsaker eller at vi trekker salget av en eller annen grunn. Depositumet vil bli trukket fra kjøpesummen ved henting av kattungen.

Står dette under bildet av kattungen, betyr det:
Solgt: Skal, eller har allerede flyttet til nytt hjem.
Reservert: Noen er interessert i kattungen, blir da holdt av i max 3 dager (kan bli ledig igjen).
Tinget: Noen har betalt depositum (i tillfeller kan kattungen igjen bli ledig).
Blir i oppdrettet: Dette betyr at vi velger å beholde kattungen innen eget oppdrett.


Hva koster en Abyssiner fra (N) Mayas Pride:
Først og fremst ønsker vi å avle Abyssinere som er harmonisk med et herlig temperament og et flott utseende.

Alle Abyssinere fra oss og som er friske og sunne (uten feil av noen slag) koster NOK 13.000,- Hva prisen inkluderer finner du under punktene (N)Mayas Pride Helseplan og Jeg flytter. Den får da stamtavle reg. NRR klasse I. Ved enkelte kull vil prisen være noe høyere da dette skyldes store utgifter til reise i forbindelse med parring og parringsavgifter til hannkatteier. Prisen for slikt kull er ikke satt.

Om kattunger selges til utlandet, er prisen NOK 14.500,- da kattungen gjerne må bli noen uker lenger i oppdrettet. I tillegg må nye eiere betale for kattungens Dyrepass og rabiesvaksine samt event. andre tester som må tas.

Ved enkelte kull vil hanner ikke bli solgt videre til avl (dette pga. restriksjoner fra den som har hannkatten/pappakatt), de selges da til utstilling/selskap. Hannene i dette kullet vil da få stamtavle klasse II og skal kastreres (avtales med ny eier). Prisen for disse kattungene er den samme som resten av kullet.

Hvorfor koster en rasekatt så mye?
Har litt lyst til å forklare noe av grunnen til det (for dette lurte vi også på i sin tid).
I forbindelse med parringer er det utgifter. Vi må som regel reise langt, ofte med overnattinger. Selve parringen koster som regel kr. 2.000. Både hann- og hunn- katt må innom veterinær for helseattest før parring. Tar ikke parring seg så kommer reiseutgifter for nytt forsøk.

Så kommer utgift for hver kattunge:
Hannkatteier skal ha betalt for hver kattunge (kr. 2.000).
Vaksiner (2 stykker)
ID registrering (Chip)
Helseattest
Registrering i NRR og stamtavle
Riktig fór fra 4 uker
Kattesand

Det krever en del fra oss som oppdrettere. Man skal sørge for at kattungene har riktig leker slik som klatremøbler, at de blir sosiallisert med masse kos. Dette betyr at det blir en del "slitasje" over tid på møbler og utstyr i heimen (ikke billig). Vi må passe på, så de små ikke skader seg osv. Det er "en jobb" å ha et kull i 14-16 uker (denne jobben tar vi ikke betalt for), det er stort sett en stor glede :-) Håper dere fikk en større forståelse for "pris" etter å ha lest dette.

(N)Mayas Pride Helseplan:
Våre Abyssinere får en optimal diett og de har tilgang på friskt vann til enhver tid. De blir jevnlig kontrollert hos vår veterinær. Når kattungene blir født, følger vi kattungene opp etter følgende plan:

Sosialisering: starter rett etter fødselen, og den daglige kontakten øker for hver dag, kattungene blir tidlig vant med kontakten med både barn og voksne. Kattungene vil også venne seg til å omgås våre andre Abyssinere.

Vekt: kattungene veies daglig de 4 første ukene, deretter veies de ukentlig. På den måten kan vi følge med på at de har den vektøkningen som er optimal, og vi får her en indikasjon dersom noe skulle være galt.

Klo klipp: første klo klipp foretas etter 2-3 uker, deretter foretas dette ukentlig.

Ormekur: ormekur gis ved 4-6-8-10-12 uke.

Mat: vi starter tilvenning til fast føde med velling og kattunge for ved 4-5 ukers alder, eller når vi ser de forsøker seg på mammas matfat. Når de er fortrolig med det har de tilgang på Royal Canin kattunge tørrfor til enhver tid.

Do trening: starter ved 4. uke. Kattungene er husrene når de flytter.

Vaksine/helseattest: Første vaksine gis uke 10 eller ved 12. uke og andre vaksine gis 4 uker etter 1 vaksine, katten gjennomgår en grundig helseundersøkelse hos vår veterinær og det blir utstedt en helseattest.

Elektronisk Merking: kattungene blir merket med mikro chip når den er 10 eller 12 uker.

Kattungen flytter:
Når kattungene er 14-16 uker (16 uker hvis de skal til utlandet) kan de reise fra oss. Alle våre katter er registrert i NRR sitt stambokregister. Katter som ikke benyttes i avl blir registrert i stambok klasse II.

NRR = Norske Rasekatters Riksforbund

Når kattungene flytter får de med seg følgende:
1. Stamtavle NRR
2. Helseattest
3. Kattungepakke fra Royal Canin med favoritt mat, sine leker og teppe.
4. Og ikke minst!!! Sitt gode humør og vinnende vesen

Alle våre kattungekjøpere får all oppfølging de måtte ønske, vi kan også event. hjelpe dere i gang på deres 1. utstilling, hjelpe dere med eventuelle avls spørsmål og skulle det dukke opp dagligdagse problemer så vil vi hjelpe dere så godt vi kan. Vi som oppdretter legger ned det grunnleggende arbeidet med å få en så harmonisk og flott kattunge som mulig! Men det er opptil ny eier og fortsette dette arbeidet med kattungen etter at den har flyttet fra oss. Dette gjelder tilvenning til bilkjøring og eventuelle utstillinger.

(N)Mayas Pride Garanti:
Vi ønsker at du som kattungekjøper skal føle deg trygg på at den katten du kjøper er frisk.

Alle våre kattunger er forsikret i Agria Dyreforsikring mot skjulte feil i 5 år. Dette forutsetter at ny eier tegner videre forsikring på kattungen i Agria senest 10 dager etter at den har flyttet. Forsikringen fra oppdretter gjelder i inntil 1. døgn etter at kattungen har flyttet til nytt hjem og ny eier.

(N)Mayas Pride kan ikke garantere følgende:

1. At kattungen kommer til å trives på utstillinger
2. Bra utstillingsresultater
3. At kattungen kommer til å like bilkjøring
4. Kan ikke garantere at katter solgt videre til avl, vil være fertile. Gjelder både hunn og hannkatter
5. Sykdom som inntreffer etter smitte fra andre katter etter at kattungen har flyttet